In deze halfuurbehandeling pakken wij uw meest urgente huidprobleem aan.